VOLTAR i VOLTAR

VOLTAR i VOLTAR especialment pel món de les ARTS ESCÈNIQUES…. però Voltar també pel món de la Cultura, Voltar pel món de la Música, de l’Òpera o del Cinema…

…. i també VOLTAR i VOLTAR pel nostre planeta Terra, intentant conèixer els seus paisatges, els seus monuments, intentant conèixer els innumerables pobles i races, les cultures diferents de la nostra. Voltar per Catalunya i estimar-la cada dia més. Voltar per la “meva” Barcelona i gaudir-la al màxim.