– 171 – Roda de premsa – Presentació del nou projecte artístic i de Gestió del Teatre Lliure – JUAN CARLOS MARTEL BAYOD – Teatre Lliure (temp. 18/19 – RdP 033)

RdP – Presentació del nou projecte artístic i de Gestió del Teatre Lliure – JUAN CARLOS MARTEL BAYOD (temp. 18/19 – RdP nº 033)

VOLTAR i VOLTAR per les Arts Escèniques – 

Per Miquel Gascón

Aquest matí he pogut assistir a la roda de premsa de presentació del nou projecte artístic i de Gestió del Teatre Lliure, presentat pel recentment nomenat director artístic d’aquest teatre, en JUAN CARLOS MARTEL BAYOD.

Aquesta vegada contra tot pronòstic, he arribat un parell de minuts tard i quan he pogut entrar a la Sala la presentació ja havia començat i el nou director estava pronunciant les seves primeres paraules. Curiosament m’he despistat inicialment, perquè no sabia trobar la figura del director entre tanta gent, ja que erròniament el buscava assegut entre els periodistes situats a l’espai escènic de l’Espai Lliure.

Aquesta ha estat la primera sorpresa agradable, perquè de fet ell estava situat en mig de la grada A envoltat dels treballadors i tècnics del Teatre. Ha volgut indicar d’aquesta manera que ell com a director artístic del Teatre, tot sol no pot fer res i que dependrà absolutament de tot el seu equip i també dels assessors que formaran part dels Comitès que a partir d’ara treballaran amb ell.

Ha llegit als assistents, el seu projecte artístic i ha anunciat que quedarà penjat a la Web del Teatre a partir dels primers dies de febrer.

La impressió que particularment m’ha donat, és francament molt bona.

En finalitzar ha respost totes les preguntes que se li han formulat, sense voler tirar “pilotes fora”, malgrat que a algunes persones potser els hauria agradat tornar a remenar encara més el tema “Lluís Pasqual”, sense gaire èxit, ja que el nou director, ha afirmat que ara s’ha obert un nou capítol en la història del Teatre i el que toca ara és “treballar força” per tirar endavant el seu pla.

Intento aquí resumir en alguns paràgrafs el que ha presentat aquest matí …

El nou Teatre Lliure s’ha de convertir en un teatre necessari per a la ciutat de Barcelona. Ha de ser un servei públic amb una incidència clara sobre la transmissió i l’accés al coneixement i a les arts en tota la ciutat. Ha de ser al centre de la vida social i cultural de Barcelona, i un centre de referència internacional. Aquest projecte parteix d’una concepció molt clara de la identitat del Lliure i de la seva projecció en el teixit social en el qual s’emmiralla. El nou Lliure no només ha de ser el reflex de la societat, sinó també un exemple a seguir en favor d’una identitat col·lectiva, compartida, oberta, diversa, transversal i transparent.

Decàleg dels mínims que el Teatre Lliure no hauria de deixar de complir:

1. El teatre no girarà artísticament entorn de la figura de la persona que el dirigeix, sinó en funció de les necessitats socials i culturals de la mateixa ciutat.
2. Es redistribuiran els recursos per a la producció amb criteris sostenibles de qualitat, transparència i inclusió social.
3. Es donarà suport anual a almenys un artista nou.
4. No podrà repetir dos anys seguits una o un creador dins la programació.
5. Es buscarà la màxima paritat en la programació i en els equips artístics.
6. Els projectes han de poder generar altres projectes transversals.
7. Cada projecte ha de tenir incidència en el sistema educatiu.
8. Cada projecte ha de tenir incidència i repercussió directa en la nostra comunitat.
9. Tots els projectes són lliures ideològicament i idiomàticament.
10. S’han de generar sinergies amb altres institucions i fundacions, tant culturals com socials, nacionals i internacionals.

Objectius estratègics:

● L’estudi i la modificació dels estatuts actuals de la Fundació assegurant,
entre altres, la paritat del seu patronat.
● La redefinició de les estructures internes de govern i de gestió del teatre.
● La negociació del nou Contracte Programa i el tancament d’un acord
immediat amb el Comitè d’empresa.
● L’aplicació de criteris d’eficàcia, eficiència i sostenibilitat que garanteixin
l’augment de finançament del Teatre Lliure, encarats a la racionalització
de la despesa, la generació de recursos propis i la captació de recursos
externs.
● La creació, per tant, d’àrees noves de treball, com la de màrqueting i
captació de recursos propis, o una unitat de recerca de noves
tecnologies aplicades a les arts escèniques.
● La creació d’un sistema participatiu de gestió de projectes.
● Potenciar la relació entre la creació local i l’escena internacional amb
programes de col·laboració i intercanvi de professionals de qualsevol
àmbit creatiu.
● Produir i promoure espectacles de contingut clarament comunitari en
col·laboració amb altres institucions socials de la ciutat.
● Supervisar la direcció artística mitjançant comitès de programació, amb
la finalitat d’alimentar la incidència social, de coneixement i educativa
d’allò que es programa.
● Confeccionar un relat artístic propi i únic per a les tres sales a partir de la
diversitat creativa, proposat pels comitès i acomplint els objectius
estratègics.
● Col·laborar amb la Universitat, incorporant professors i estudiants en els
processos creatius.
● Difondre la dramatúrgia contemporània, nacional i internacional.
● Establir un pla de residències artístiques, traslladant el concepte
d’autoria a qualsevol creador d’escena.
● Crear una Escola de pensament que posi en diàleg les diferents entitats i
centres de pensament de Barcelona per assegurar una aportació
renovadora a la ciutat que pugui generar altres projectes en xarxa.
● Fundar un Laboratori internacional per a estudiants d’arts escèniques
per fer investigació dramatúrgica i de l’escena contemporània.
● Reformular els antics Radicals Lliures sota una perspectiva política i
social actual, amb la creació d’un cicle de noves veus.
● Reformular El Lliure dels nens i continuar amb el programa de generació
de públic infantil i juvenil, mantenint la programació d’espectacles
específics i potenciant les activitats del servei educatiu en les franges
d’edat més fràgils.

La programació de la temporada 2019-2020, es vol estructurar en 4 eixos:

1. Manteniment de la identitat històrica. Es tracta de buscar la complicitat d’artistes que hagin nascut, crescut o desenvolupat la seva carrera artística amb el teatre, i que poden transmetre l’ofici i l’esperit del Lliure.

2. Suport a la nova generació. Creació de 3 projectes per potenciar la creació col·lectiva i l’autoria viva.

Projecte empremta. Un grup 4 joves creadors a l’inici de la seva carrera mostraran les seves feines tutoritzats per 4 artistes de més trajectòria.

Projecte pont. Potenciar i prioritzar la inclusió laboral dels alumnes en pràctiques de diferents disciplines establint amb convenis de col·laboració amb escoles d’art dramàtic i universitats.

Projecte companyies. Cedir l’Espai Lliure a una companyia jove i independent perquè el gestioni i programi durant un període determinat, guiada des de l’estructura del Teatre Lliure.

3. Programa de residències.

● Artistes residents. Convocatòria de 2 places per any, oferint-los la creació de dues produccions o coproduccions durant la mateixa temporada.

● Companyies residents. Creació d’un projecte vinculat a universitats i fundacions socials que desenvolupin col·lectius teatrals conjuntament amb el Teatre Lliure.

● Residències creatives. Gestació de nous projectes, oferint-los un lloc per compartir dubtes i possibilitats laborals sense tenir per finalitat un resultat.

4. Programa internacional.

● Programació d’un mínim de 4 muntatges internacionals en gira.

● Creació d’un cicle de noves veus, dedicat a l’escena recent de la creació contemporània.

● Suport 18/XXI. Donar suport a joves creadors que hagin complert la majoria d’edat al segle XXI.

● Workshop internacional per discutir els actuals processos de creació.

● Laboratori internacional per a joves directores i directors d’arreu del món.

Creació de Comitès.  La concepció col·lectiva de la identitat artística i social del Teatre Lliure de Barcelona quedarà reflectida en la creació d’un Comitè de Programació (CDP), integrat alhora per diversos comitès. Els comitès, formats per especialistes en àmbits no necessàriament vinculats a la creació escènica, treballaran individualment a l’entorn d’un objectiu i es reuniran periòdicament per treballar junts en els tres àmbits d’acció del teatre: el social, el cultural i l’educatiu. Així mateix, es contempla la intersecció dels comitès amb un Comitè de la Fundació i amb el Comitè d’empresa.

De manera urgent, es planteja la creació dels comitès següents:

Transparència, paritat i igualtat, format per Clàudia CedóIsaias Fanlo.

Dramatúrgia, format per Juan Carlos Olivares i Victoria Spunzberg.

Lectura de textos, format per Íngrid Guardiola i Marc Artigau.

Educació, format per Ester Rovira i Serge von Arx.

Residències, format per Mireia Estrada i Pau Catà.

Projectes internacionals i noves veus, format per Georgina Oliva i Juan Carlos Martel.

Escola de pensament, format per Marina Garcés i Albert Lladó.

Lliure en viu, format per Carme Fenoll i Oriol Pastor.

Fundació, format per Neus Masferrer i Jordi Sellas.

Malgrat que m’havia preocupat de gravat l’àudio per penjar-lo en aquesta publicació, he vist posteriorment que el mateix Teatre Lliure, ha penjat en YouTube el vídeo amb la roda de premsa sencera, per la qual cosa crec que és molt més atractiu per vosaltres veure el vídeo …

Un pensament a “– 171 – Roda de premsa – Presentació del nou projecte artístic i de Gestió del Teatre Lliure – JUAN CARLOS MARTEL BAYOD – Teatre Lliure (temp. 18/19 – RdP 033)

Deixa un comentari