– Teatre – Els Oficis del Teatre – 7a sessió amb Maria Rosales, cap de regidoria – Biblioteca del Lliure 08/02/2016

I de mica en mica estem arribant al final d’aquest curs intensiu sobre els oficis del teatre que està resultant realment apassionant i engrescador.

Avui tenim la xerrada de Maria Rosales, la cap de regidoria del Teatre Lliure que ens rep a la biblioteca i ens explica en primer lloc que és un regidor d’escena: és el responsable de coordinar els departaments tècnics i artístics d’una producció.

La regidoria forma part de l’equip tècnic del teatre i rep les indicacions del director artístic depenen jeràrquicament del director tècnic.

This slideshow requires JavaScript.

Maria Rosales va ser nomenada cap de regidoria l’estiu del 2014 després de dos anys a la plantilla del Teatre Lliure i d’haver-hi passat la prova de foc del Grec 2012. Fa 20 anys que treballa en el món de la regidoria al que, segons ens confessa, va entrar per casualitat. Els seus inicis van ser amb la companyia d’en Pepe Rubianes on va romandre durant 13 anys fins que com ella diu, se li va quedar petit. Estava treballant en un musical a Madrid quan se li va obrir la porta del Teatre Lliure i va “convertir en realitat un somni”.

Ens comenta quin és el perfil que per ella, ha de tenir un regidor:

 • Tenir coneixements tècnics – per saber en tot moment com afrontar un problema.
 • Ser organitzat – per tenir en tot moment la resposta
 • Amb autoritat – sense caure en l’autoritarisme
 • Bona concentració per prioritzar els problemes
 • Responsable – per no deixar res sense preveure
 • Sensible i generós – vers les persones amb les que interacciona, tècnics, creadors i artistes
 • Capacitat d’improvisació – davant de qualsevol “sorpresa”

En aquests moments el departament de regidoria assoleix també les funcions d’utilleria, i formen part del departament Joan Morillo i David Segú. Normalment s’assigna un regidor a cada una de les sales del Lliure, i en cas de reposició s’intenta que sigui el mateix regidor qui estigui al càrrec.

Les produccions que no són producció pròpia acostumen a portar el seu propi regidor (en aquests casos el regidor del Lliure, passa a ser únicament el regidor que s’anomena de “parets”). La persona de suport que és fonamental per al regidor és l’ajudant de direcció, ja que el director de l’espectacle normalment “desapareix” l’endemà de l’estrena.

La prioritat del regidor és que tot allò que esta fixat i que arribi al dia de l’estrena s’ha de mantenir fins a la ultima funció;  és el responsable de què el que s’ha estrenat es mantingui durant totes les funcions. Una eina fonamental pel regidor és el cronòmetre, al que està lligat moltes vegades inclús fora de la feina.

Oficis del Teatre - Regidoria Teatre LLiure - Maria Rosales - 7

La funció de regidoria té diferents fases en funció del moment:

 1. Pre-assaig i assaig a les sales d’assaig
 2. Assaig a l’escenari
 3. Funcions

Pre-assaig i assaig a les sales d’assaig

 • Organització de les sales:    
  • Utilleria (tots els estris que apareixen dalt l’escenari)
  • Mobiliari.
  • Marcatge (els senyals que es dibuixen al terra per fer-lo similar a l’escenografia final)
 • Presentació a l’equip
 • Seguiment dels assajos

Assaig a l’escenari

 • Incorporació de tot el personal tècnic i artístic
 • Inici dels assajos a l’espai real
 • Assignació de camerinos (hi ha 20 camerinos, alguns d’individuals, altres d’ús compartit, que es distribueixen a les plantes 4 i 5 del teatre)
 • Realització de les tablillas i de les incidències diàries.
  • Una tablilla és el document on s’explica a tothom el que passarà durant tota la jornada laboral, amb indicació detallada de totes les tasques, horaris i persones afectades. Es penja a la sala de miralls i es distribueix per correu electrònic a tota la plantilla.
  • Les incidències diàries és el document on queda registrat el que ha succeït durant la representació per si cal fer algun tipus de gestió l’endemà al matí abans de la propera funció o només cal que sigui de coneixement de tots.

Exemple d’assignació de camerinos

Oficis del Teatre - Regidoria Teatre LLiure - Maria Rosales - 8

Funcions

 • Abans de començar – seguiment de la tablilla
 • Durant la funció – control general de la marxa de l’espectacle (prevencions, execucions, cronometratge, ….). Una prevenció és l’avis que es dóna als actors indicant “previngut per entrar”, i el top és l’ordre d’entrada.
 • Fi de la funció- recollida del material i redacció del full d’incidències.

Exemple d’una tablilla de la funció 33 del REI LEAR

Oficis del Teatre - Regidoria Teatre LLiure - Maria Rosales - 11

Oficis del Teatre - Regidoria Teatre LLiure - Maria Rosales - 12

Oficis del Teatre - Regidoria Teatre LLiure - Maria Rosales - 13

El regidor és per definició un detector de problemes i es converteix en el pal de paller un cop l’obra s’ha estrenat.

This slideshow requires JavaScript.

També és responsable del funcionament dels equips de megafonia, el que dóna els avisos al públic i el que dóna els avisos als actors de la companyia, i dels intercomunicadors que són els que permeten la comunicació immediata i continuada entre tots els tècnics de la sala. No poden permetre l’apertura de la sala fins que no estan tots els actors de la companyia al teatre, normalment uns 30 minuts abans de l’inici de la funció. Tampoc comença la representació fins que el cap de sala no comunica que tot el públic està ja al seu lloc.

This slideshow requires JavaScript.

I en aquest punt vaig deixar de prendre notes i vaig “patir” amb la Maria l’estrès de la seva feina, ja que ens va explicar mil i una anècdotes, situacions viscudes i intervencions que han fet i fan possible que les representacions siguin un exemple de coordinació i treball en equip.

Gràcies de nou per aquesta oportunitat de conèixer un altre ofici del teatre.

Leave a Reply